Birutė Strukčinskienė, Juozas Raistenskis, Vaiva Strukčinskaitė

Abstract

Vaikų ir jaunų žmonių gyvensenos, mitybos ir fizinio aktyvumo ypatumų analizavimas, fizinio aktyvumo skatinimas, sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas yra aktualūs šiuolaikinės visuomenės sveikatos mokslo klausimai. Darbo tikslas buvo analizuoti 10-14 metų vaikų gyvenseną fizinio aktyvumo aspektu. Atliktas kiekybinis tyrimas, taikyta apklausa raštu. Naudota daugiapakopė lizdinė atranka. Tyrimas atliktas Lietuvos miestų ir rajonų mokyklose. Apklausoje dalyvavo 1816 vaikų (10-14 metų). Statistinei duomenų analizei naudota SPSS programos 24 versija. Taikytas chi kvadrato kriterijus. Gauti duomenys buvo statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. Tyrimas atliktas laikantis etikos principų.
Tyrimo metu nustatyta, kad daugiau kaip vieną valandą per dieną lauke pėsčiomis vaikšto mažiau kaip pusė (41 proc.) tirtų 10-14 metų vaikų. Mergaitės ir rajone (kaime) gyvenantys vaikai lauke vaikšto reikšmingai ilgiau, negu berniukai ir mieste gyvenantys vaikai. Kasdien laisvalaikiu (ne pamokų metu) mankštinasi ar sportuoja tik maža dalis (6,4 proc.) vaikų, o penktadalis (19 proc.) niekada nesimankština ir nesportuoja. Mergaitės laisvalaikiu reikšmingai dažniau daro mankštą ar sportuoja, negu jų bendraamžiai berniukai, o rajone (kaime) gyvenantys vaikai laisvalaikiu mankštinasi ar sportuoja dažniau, negu mieste gyvenantieji. Kai kurie (11 proc.), daugiau rajone (kaime) nei mieste gyvenantys, į mokyklą eina pėsčiomis.
Tyrimas atskleidė, kad mergaitės ir rajone (kaime) gyvenantys vaikai yra fiziškai aktyvesni, nei berniukai ir mieste gyvenantieji. Lietuvoje gyvenantys 10- 14 metų vaikai yra nepakankamai fiziškai aktyvūs, todėl vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo skatinimui būtina skirti daugiau dėmesio.

Keyword(s): gyvensena, fizinis aktyvumas, vaikai, paaugliai.
DOI: 10.35988/sm-hs.2020.010
Full TextPDF

Back