Vinsas Janušonis, Daiva Daukantaitė

Abstract

Tyrimas vykdytas 2013 m. vasario – birželio mėnesiaistrijose daugiaprofilinėse išvystytos infrastruktūrosLietuvos ligoninėse, kurios įdiegusios ISO šeimos kokybės vadybos sistemas. Naudotas šiam tikslui sudarytas klausimynas. Tirtos dvi pagrindinėsmedikų grupės – gydytojai ir slaugytojai. Respondentaigrupuoti pagal lytį, amžių, pareigas, darbostažą, darbo profilį.Respondentų nuomonė tirta keturiais aspektais: kokybėsvadybos sistemos esmės ir įdiegimo organizacijojesampratos (1), kokybės vadybos sistemos organizacijoje realizavimo (2), kokybės vadybos sistemos įtakos pokyčiams organizacijoje (3) ir kokybėsvadybos sistemos įtakos sveikatos priežiūros kokybei ir rezultatams (4).Tyrimas parodė, kad medikai ir ligoninių vadovybė supranta kokybės sistemų įtaką sveikatos priežiūros kokybei, teigiamiems pokyčiams organizacijoje ir jos veiklos rezultatams.

Keyword(s): kokybės sistemos, kokybės vadyba, sveikatos priežiūros kokybė, organizacijų veiklos rezultatai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.058
Full TextPDF

Back