Veikiančių iso 9000 šeimos kokybės sistemų įtaka daugiaprofilinių išvystytos infrastruktūros ligoninių veiklai

Vinsas Janušonis, Daiva Daukantaitė Abstract Tyrimas vykdytas 2013 m. vasario – birželio mėnesiaistrijose daugiaprofilinėse išvystytos infrastruktūrosLietuvos ligoninėse, kurios įdiegusios ISO šeimos kokybės vadybos sistemas. Naudotas šiam tikslui sudarytas klausimynas. Tirtos dvi pagrindinėsmedikų grupės – gydytojai ir slaugytojai. Respondentaigrupuoti pagal lytį, amžių, pareigas, darbostažą, darbo profilį.Respondentų nuomonė tirta keturiais aspektais: kokybėsvadybos sistemos esmės ir įdiegimo organizacijojesampratos…