Gabrielė Vasiliauskaitė

Abstract

Vaisiaus alkoholinis sindromas yra sutrikimas, atsiran­dantis dėl etanolio poveikio nėštumo metu. Šis sutriki­mas turi simptomų, kurie sunkina žmogaus gyvenimą. Alkoholio vartojimas yra labai paplitęs tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje.

Tyrimo tikslas – įvertinti ir išanalizuoti mokslinėje lite­ratūroje pateikiamus duomenis apie vaisiaus alkoholinio sindromo paplitimą Lietuvoje ir pasaulyje.

Keyword(s): vaisiaus alkoholinis sindromas, epidemiologija, paplitimas, Lietuvoje, pasaulyje, alkoholio poveikis.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.244
Full Text: PDF

Back