Mantvydas Janavičius, Karolina Nacevičiūtė, Vilija Bubnaitienė

Abstract

MIS-C – tai naujas ir mažai žinomas sindromas, susijęs su buvusia SARS–CoV–2 infekcija vaikams. Pagrindi­niams šio sindromo kriterijams priskiriamas karščiavi­mas, uždegiminiai pokyčiai laboratoriniuose tyrimuose, 2 ir daugiau organų sistemų pažeidimo požymiai bei per­sirgimas SARS– CoV–2 infekcija ar kontaktas su sergan­čiuoju asmenims, jaunesniems nei 21 m. (arba iki 19 m. pagal PSO). Dėl sunkių su sindromu susijusių kompli­kacijų, svarbu žinoti MIS–C pasireiškimo dažnį ir riziką, laiku jį atpažinti bei tinkamai gydyti. Tyrimo tikslas − ap­rašyti 2 MIS–C atvejus, pasireiškusius panašaus amžiaus pacientams, parodant pagrindinius sindromo simptomų panašumus bei skirtumus.

1 atveju pacientas atvyko dėl galvos skausmo, karščia­vimo ir vėmimo. Simptomai truko 3 dienas iki paciento atvykimo į gydymo įstaigą, temperatūra pakildavo iki 40 0C, kraujo tyrimai buvo būdingi bakterinei infekcijai, SARS–CoV–2 PGR – neigiamas, COVID–19 sirgo 2021 m. balandžio mėnesį. Paskyrus pradinį gydymą cefurok­simu i/v, paciento būklė negerėjo, išliko karščiavimas, atsirado mieguistumas, odos marmuruotumas, pokyčiai krūtinės ląstos organų r/o, širdies UGT, kraujo tyrimuose. Įvertinus simptomus, tyrimų duomenis bei radus IgG kla­sės antikūnių prieš SARS–CoV–2 (S1), pacientui buvo diagnozuotas MIS–C sindromas.

2 atveju pacientas atvyko dėl karščiavimo iki 39,5 0C ir kosulio. Iš anamnezės sužinota, kad keletui vaiko ben­draklasių buvo diagnozuota COVID–19 liga. Šio pa­ciento tyrimai rodė nespecifinius infekcijos požymius, SARS–CoV– 2 PGR – neigiamas. Pastebėtas besivys­tantis paciento silpnumas, alsavimo sunkumas, akių jun­ginių paraudimas bei virškinimo sutrikimai, vėmimas. Hospitalizavus paskirtas gydymas ceftriaksonu i/v, ta­čiau būklė toliau blogėjo. Stebėtas veido paraudimas ir specifinis bėrimas, pokyčiai kraujo tyrimuose, pilvo UG. Įvertinus pokyčius, nustatytas MIS–C sindromas bei Kawasaki liga.

Koregavus gydymą pagal diagnozę, pacientų būklė pa­gerėjo, tačiau 2 atveju buvo diagnozuoti nauji infiltra­ciniai pakitimai plaučiuose, nustatyta Chlamydia pneu­moniae infekcija. Paskyrus gydymą, būklė pagerėjo, abu pacientai pasveiko ir buvo išleisti toliau gydytis ambu­latoriškai. Apžvelgus atvejus, galima daryti išvadą, jog MIS–C yra polimorfinis, ūmiai ir sunkiais simptomais pasireiškiantis sindromas, galin­tis pažeisti keletą organų sistemų, tačiau, suteikus tinkamą gydymą, retai būna mirtinas

Keyword(s): COVID–19, Kawasaki liga, SARS–CoV–2, vaikai, vaikų daugiasisteminio uždegiminio atsako sindromas (MIS-C).

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.136
Full TextPDF

Back