Ieva Zarinskaitė, Rasa Saulytė, Jolanta Kudzytė

Abstract

Vaikų astma yra labiausiai paplitusi lėtinė vaikų kvėpavimo takų liga. Vaikų sergamumas šia liga siekia 8,4 procento. Tyrimo tikslas – atlikti 2019-2021 metais išspausdintų mokslinių šaltinių, nagrinėjančių vaikų astmos COVID-19 laikotarpiu klinikinius ypatumus, sisteminę analizę ir apibendrinti ligos diagnostiką ir gydymą. Duomenys rinkti iš medicininių duomenų bazių PubMed, ScienceDirect, Medscape ir UpToDate. Atlikta 2019-2021 metais spausdintų mokslinių straipsnių anglų kalba, atitinkančių tyrimo temą, apžvalga ir analizė. Tyrimo rezultatai parodė, kad COVID-19 pandemijos metu pasikeitė ne tik astmos priepuolių dažnis, bet buvo pakeistas ir astmos valdymas − praktiškai visi įprastiniai antrinės ir tretinės priežiūros patikrinimai atliekami nuotoliniu būdu, taikant telemediciną. Išvados. Buvimas namuose riboja vaikų fizinio aktyvumo galimybes, todėl silpsta pagrindiniai ir pagalbiniai kvėpavimo raumenys. Vaikų astmos gydymas COVID-19 laikotarpiu turėtų atitikti naujausias gaires, o valdymas aprėpti rizikos veiksnių mažinimą, vaikų ir tėvų mokymą, pakopinį medikamentinį gydymą ir astmos kontrolę.

Keyword(s): astma, COVID-19, pandemija, SARSCoV-2, vaikai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.145
Full TextPDF

Back