TYLIOSIOS KARTOS IR KŪDIKIŲ BUMO KARTOS MOTERŲ ODOS PRIEŽIŪROS YPATUMAI

Loreta Valatkevičienė, Modesta Čaplikaitė, Žaneta Mickienė Abstract Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at­skleisti Tyliosios kartos ir Kūdikių bumo kartos moterų odos priežiūros ypatumus. Tyrime dalyvavo 10 informan­čių. Interviu klausimai buvo pateikti tik toms moterims, kurios priklauso Tyliajai arba Kūdikių bumo kartai. Ty­rimui atlikti pasitelktas kokybinis duomenų rinkimo me­todas – pusiau struktūruotas interviu. Duomenų analizė…