TRUMPAREGYSTĖS PROGRESAVIMO KONTROLĖ MAŽOS KONCENTRACIJOS ATROPINO AKIŲ LAŠAIS

Eglė Drukteinienė, Eglė Danielienė, Loreta Šveikauskienė, Saulius Galgauskas Abstract Trumparegystę nustatant vis jaunesnio amžiaus pacien­tams, didėja didelės trumparegystės rizika ateityje. Vie­nas iš trumparegystės progresavimo lėtinimo būdų yra mažos koncentracijos atropino akių lašai. Tyrimo tikslas − apžvelgti 2018-2023 metų klinikinius, randomizuotus tyrimus apie mažos koncentracijos atropino lašų poveikį ir efektyvumą, kontroliuojant trumparegystės progresa­vimą. Rezultatai ir išvados.…

TRUMPAREGYSTĖ IR JOS PROGRESAVIMO STABDYMO ŠIUOLAIKINĖ KONCEPCIJA

Danielė Gertaitė, Saulius Galgauskas Abstract Tyrimo tikslas – apžvelgti mokslinę literatūrą apie trum­paregystės ligą ir jos progresavimo stabdymą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta sisteminė literatū­ros apžvalga. Mokslinė 2018-2023 m. literatūra rinkta PubMed elektroninėje duomenų bazėje, specializuotoje informacijos paieškos sistemoje Google Scholar, Aca­demic Search Complete (EBSCO), Medline, Science Direct, Web of Science. Atliekant paiešką naudoti rak­tažodžiai…