Augustė Lukošaitytė

Abstract

Klinikinė depresija yra vienas dažniausių psichiatrinių su­trikimų, pasireiškianti tipiniais afektiniais ir sensomoto­riniais simptomais. Depresijos patofiziologija vis dar ne­pakankamai aiški ir egzistuoja daugybė ligos etiologijos teorijų. Viena jų tyrinėja mitybos ir virškinamojo trakto poveikį centrinei nervų sistemai per žarnyno – smegenų ašį. Tyrimai atskleidžia, kad sergantiesiems klinikine de­presija būdingi žarnyno mikrobiotos sudėties ir bakterijų kolonijų santykio pakitimai, kurie koreliuoja su afektinių simptomų intensyvumu. Studijų duomenimis, serotonino gamyba tiesiogiai priklauso nuo su mityba gaunamos triptofano aminorūgšties, o šio neurotransmiterio meta­bolizmas priklauso nuo mikrobiotos, kolonizuojančios žmogaus žarnyną. Tyrinėjami serotonino metabolizmo keliai, ypatingą reikšmę skiriant kinurenino metabolizmo keliui, kadangi šio kelio metabolitų koncentracijos ir san­tykio pokyčiai siejami su depresijos simptomų intensy­vumu ir sumažėjusia serotonino gamyba. Tiriamos naujos klinikinės depresijos farmakologinio gydymo kryptys pasitelkiant fermentus, reikalingus metabolizmo proce­suose ir probiotikus žarnyno mikrobiotos balansui atkurti.

Keyword(s): depresija, triptofanas, serotoninas, žarnyno – smegenų ašis, metabolitai, patofiziologija, mikrobiota.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.172
Full Text: PDF

Back