Gaivilė Kurtinaitytė, Aistė Jakubauskienė

Abstract

Tyrimo tikslas – išanalizuoti tinklininkų dominuojančios rankos žasto amplitudžių, sukamųjų raumenų jėgos bei peties dinaminio stabilumo sąsajassu skausmu. Tyrime dalyvavo 40 tinklininkų (amžius – 28,45±7,55 metai), žaidžiančių mėgėjiškai (tinklinio žaidimo patirtis – 8,65±5,34 metai). Tiriamieji pagal apklausos duomenis buvo suskirstyti į dvi grupes: jaučiantys skausmą peties srityje (n=21) ir nejaučiantys (n=19). Tyrimo metu buvo išmatuoti tinklininkų dominuojančios rankos parametrai: aktyvios žasto judesių amplitudės (lenkimas, sukimas į vidų ir į išorę), žasto vidinių ir išorinių sukamųjų raumenų maksimali izometrinė jėga, dinaminis peties sąnario stabilumas. Skausmas, jaučiamas pirmosios grupės respondentų, klinikinių provokacinių testų metu įvertintas vizualine analogine skale. Dominuojančios rankos žasto sukimo į vidų amplitudė, išorinių sukamųjų raumenų izometrinė jėga bei peties sąnario dinaminio stabilumo testų rezultatai buvo mažesni skausmą jaučiančių tinklininkų grupėje. Rastos sąsajos tarp peties skausmo stiprumo klinikinių provokacinių testų metu ir žasto judesių amplitudžių (lenkimo ir sukimo į vidų).

Keyword(s): tinklinis, dominuojanti pusė, peties traumos, skausmas, traumų prevencija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.056
Full TextPDF

Back