TINKLININKŲ DOMINUOJANČIOS RANKOS ŽASTO AMPLITUDŽIŲ, SUKAMŲJŲ RAUMENŲ JĖGOS BEI PETIES DINAMINIO STABILUMO SĄSAJOS SU SKAUSMU

Gaivilė Kurtinaitytė, Aistė Jakubauskienė Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti tinklininkų dominuojančios rankos žasto amplitudžių, sukamųjų raumenų jėgos bei peties dinaminio stabilumo sąsajassu skausmu. Tyrime dalyvavo 40 tinklininkų (amžius – 28,45±7,55 metai), žaidžiančių mėgėjiškai (tinklinio žaidimo patirtis – 8,65±5,34 metai). Tiriamieji pagal apklausos duomenis buvo suskirstyti į dvi grupes: jaučiantys skausmą peties srityje (n=21) ir nejaučiantys…