SLAUGOS STUDIJŲ STUDENTŲ PASIRYŽIMAS SLAUGYTI UŽSIKRĖTUSIUS ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSU IR/AR SERGANČIUS ĮGYTU IMUNODEFICITO SINDROMU

Armida Andziulienė, Vida Mockienė Abstract Slaugytojai vis dažniau susiduria su ŽIV užsikrėtusiaisir/ar AIDS sergančiais pacientais, todėl svarbuanalizuoti ir slaugos studijų studentų, kaip būsimųjųslaugytojų, nuomonę, kaip turima informacija ŽIVir/ar AIDS klausimais sąlygoja jų baimes, elgseną,požiūrį bei pasiryžimą slaugyti. Tyrimo tikslas – išanalizuotislaugos studijų studentų pasiryžimą slaugytiužsikrėtusius ŽIV ir/ar sergančius AIDS pacientus.Tyrimo metodika. Atliktas kiekybinis tyrimas, naudojantstandartizuotą…