TERITORINIŲ LIGONIŲ KASŲ TIKRINIMO DOKUMENTŲ TEISINĖ ĮRODOMOJI REIKŠMĖ

Birutė Paulikienė, Darius Jucys Abstract Asmens sveikatos priežiūros įstaigų žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui nustatymo ir įrodinėjimo ginčuose tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų tema moksliniame lygmenyje nagrinėjama mažai. Dėl mišraus santykių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų reglamentavimo, praktikoje ilgą laiką buvo neaiškus šių ginčų nagrinėjimo procesas.…

ŽALOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI KONCEPTUALIZACIJA

Darius Jucys, Birutė Paulikienė Abstract Asmens sveikatos priežiūros įstaigų Žalos privalo­mojo sveikatos draudimo fondo biudžetui samprata tiek moksliniu tiek praktiniu lygmeniu aptariama labai retai. Dėl sudėtingos apmokėjimo už asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoms sistemos, mišraus pobūdžio – sutartinių ir administracinių san­tykių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveika­tos priežiūros įstaigų, praktikoje yra problematiškas objektyvios Žalos…