INTERAKTYVIOS REABILITACIJOS PRIEMONĖS POVEIKIS GALVOS SMEGENŲ INSULTĄ PATYRUSIŲ ASMENŲ SAVARANKIŠKUMUI IR FUNKCINIAMS RANKOS JUDESIAMS

Daiva Baltaduonienė, Indrė Ramanauskaitė, Viktorija Kaktienė, Aistė Pranskaitytė-Bielevičienė Abstract Galvos smegenų insultas šiuo metu yra viena pagrin­dinių negalios ir mirties priežasčių visame pasaulyje. Asmenys, išgyvenę insultą, patiria funkcinių sutrikimų, socialinių ir asmeninių santykių sunkumų, bloginančių gyvenimo kokybę [1]. Tyrimo tikslas – įvertinti interaktyvios reabilitacijos prie­monės poveikį galvos smegenų insultą patyrusių asmenų savarankiškumui ir rankos funkciniams…