KARDIOGENINIO ŠOKO GYDYMAS

Olesia Ivanova, Emil Atie, Milda Švagždienė Abstract Kardiogeninis šokas – viena iš šoko rūšių, dažniausiai sukeliama miokardo infarkto. Šoko gydymo pasirinki­mas priklauso nuo pagrindinės jį sukėlusios ligos, todėl priežasties nustatymas – labai svarbus prieš pradedant gydymą. Pagrindiniai gydymo tikslai yra euvolemija bei stabilizuota hemodinamika. Gydymo rezultato siekiama vadovaujantis išplėstiniu invazyviu gyvybinių funkcijų monitoravimu, nes paciento…

PACIENTŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS BEI JŲ VALDYMO YPATUMAI

Jurgita Platakytė Abstract Straipsnis supažindina su ligoninėse gydomų pacientų sveikatos priežiūra ir socialiniais veiksniais, jų sąsajo­mis bei sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių są­sajų valdymu. Siekiant nustatyti sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajas bei sveikatos priežiūros ir socialinių veiksnių sąsajų valdymą, atliktas kiekybinis tyrimas, naudojant originalų autorės sudarytą klausi­myną. Tyrimo tikslas − išanalizuoti ligoninės pacientų sveikatos…

PSICHOMOTORINIO SUJAUDINIMO DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA IR VALDYMO METODAI PRIĖMIMO SKYRIUJE

Aurimas Reipšleger Abstract Psichomotorinis sujaudinimas (PS) yra ūmi būklė, su kuria susiduria psichiatrinių ir bendrosios medicinos priėmimo skyrių darbuotojai. PS epizodo metu pacientai gali kelti pavojų ne tik sau, bet ir aplinkiniams. Svarbu efektyviai diferencijuoti somatinės ir psichiatrinės kilmės PS. Kokybiškas anamnezės surinkimas yra svarbiausia diferencinės diagnostikos proceso dalis; padėti gali įvairūs vaizdiniai, ar laboratoriniai…