TELEREABILITACIJOS EFEKTYVUMAS SKAUSMUI, GYVENIMO KOKYBEI IR NEGALIAI ESANT KAULŲ-RAUMENŲ SISTEMOS SUTRIKIMAMS

Julija Bukavinaitė, Inga Muntianaitė, Jurga Indriūnienė Abstract Kaulų – raumenų sistemos sutrikimai yra didelė ekono­minė ir socialinė našta, jų gydymui bei reabilitacijai iš­leidžiama daug lėšų valstybiniu bei asmeniniu lygme­niu. Telereabilitacija – metodas, padedantis sumažinti paciento ir sveikatos priežiūros sistemos išlaidas, užti­krinti pacientams tinkamas, savalaikes paslaugas nuoto­liniu būdu, tačiau dėl telereabilitacijos efektyvumo yra prieštaringų nuomonių. Tyrimo…