ASMENŲ, TURINČIŲ ŠIZOFRENIJOS SPEKTRO PSICHIKOS SUTRIKIMŲ, VEIKSNUMO APRIBOJIMAS

Jelena Daškevičienė, Konstantinas Daškevičius, Gintarė Navickaitė Abstract Veiksnumas yra svarbiausias teisinio subjektiškumo elementas, susijęs su asmens galimybėmis atlikti tam tikrus veiksmus. Civiliniuose teisiniuose santykiuose dalyvauja visi žmonės, taip pat ir asmenys, turintys psichikos sutrikimų, todėl teismo psichiatrijos eksper­tizė civiliniame procese yra susijusi su socialiai reikš­mingomis psichikos sutrikimus lydinčiomis gyvenimo situacijomis, kuomet ekspertas vertina asmens socia­linį…