TĖVŲ NUOMONĖ APIE JŲ IR JŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO INFORMACIJOS POREIKĮ

Rūta Maceinaitė-Žandarė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė Abstract Tyrimu siekta įvertinti tėčių ir mamų nuomonę apie jų ir vaikų sveikatos stiprinimo informacijos poreikį. Atliktas momentinis tyrimas, kurio metu apklausti 2844 devintokų ir dešimtokų, besimokančių 110 įvairių Lietuvos moky­klų, tėvai. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. pa­sikliautiniai intervalai (PI), sudaryti logistinės regresijos modeliai, gauti pakoreguoti šansų santykiai, apskaičiuoti…

9 – 10 KLASIŲ MOKINIŲ TĖVŲ DALYVAVIMAS MOKYKLOJE VYKDOMAME JŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROCESE

Rūta Maceinaitė-Žandarė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė, Žymantas Žandaras Abstract Mokinių tėvų dalyvavimas savo vaikų sveikatos stipri­nimo procese yra nepaprastai svarbus veiksnys, siekiant užtikrinti mokinių sveikatos stiprinimo efektyvumą. Tyrimo tikslas – įvertinti 9 – 10 klasių mokinių tėvų dalyvavimą jų vaiko mokykloje vykdomame mokinių sveikatos stiprinimo procese. Tyrimo metu apklausti 2844 110 įvairių Lietuvos mokyklų 9…

BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ ĮSITRAUKIMAS Į PACIENTŲ SVEIKATOS STIPRINIMO PROCESĄ

Sonata Čerkauskaitė, Alina Liepinaitienė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti ir palyginti viešojo ir priva­čiojo sektorių bendruomenės slaugytojų įsitraukimą į pacientų sveikatos stiprinimo procesą. Pasirinktas kiekybinis tyrimo metodas – momentinis tyrimas. Duomenų rinkimo metodas – anoniminė an­ketinė apklausa raštu. Tyrimo laikas – 2018 m. spalio – gruodžio mėnesiai. Tyrimo vieta – 4 privačiosios ir 1 viešoji…

MOKYTOJŲ NUOMONĖ APIE JŲ IR JŲ MOKINIŲ SVEIKATOS STIPRINIMO INFORMACIJOS POREIKĮ

Rūta Maceinaitė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė, Mindaugas Butikis Abstract Mokykla yra tinkamiausia vieta mokinių sveikatos stiprinimo procesui, kuris teikia daugiau galimybių rūpintis savo sveikata bei ją gerinti. Sveikatos stiprinimas duoda geriausius rezultatus tuomet, kai į procesą įsitraukia ne tik mokiniai, bet ir jų mokytojai, tad akivaizdu, kad sveikatos stiprinimo sėkmė priklauso nuo mokytojo požiūrio į…