SMURTAS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Jurita Bartusevičienė, Lina Gedrimė, Natalja Istomina Abstract Smurtas sveikatos priežiūros personalo profesinėje aplin­koje yra visuotinė ir kasdienė problema. Kas trečias dar­buotojas susiduria su pacientų ar klientų smurtu, o jo rizika yra 16 kartų didesnė, palyginti su kitų profesijų atstovais. Smurtas sveikatos priežiūros įstaigose susijęs su neigiamomis pasekmėmis sveikatos priežiūros dar­buotojams ir pacientams. Tikslas – įvertinti…

PIRMINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į STRATEGINIO VALDYMO ELEMENTŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ SĄSAJAS

Linas Šablinskas, Gintautas Cibulskas Abstract Tikslas – įvertinti pirminių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų požiūrį į strateginio valdymo elementų ir veiklos rodiklių sąsajas. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2016 metais, taikant kiekybinį (anketinė apklausa) ir kokybinį (pusiau struktūruoto interviu metodas) tyrimo metodus. Anketinė apklausa taikyta apklausti dviejų skirtingo tipo pirminių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Remiantis apklausos duomenimis,…