SLAUGYTOJŲ VAIDMENS SVARBA IMUNOPROFILAKTIKOS SRITYJE

Zita Gierasimovič, Žaneta Valiulienė, Loreta Ašoklienė Abstract Imunoprofilaktika yra viena svarbiausių užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių. Siekiant suvaldyti skiepais val­domas infekcijas, būtina užtikrinti moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją besiskiepijantiems. Slaugytojų funkcijų išplėtimas imunoprofilaktikos sri­tyje praplėtė jų žinias, susijusias su skiepų derinimu, ne­pageidaujamomis reakcijomis. Slaugytojų dalyvavimas imunoprofilaktikos procese neapsiriboja vien tik skiepi­jimo procedūra. Slaugytojai patys gali paskirti imuno­profilaktiką,…