Zita Gierasimovič, Žaneta Valiulienė, Loreta Ašoklienė

Abstract

Imunoprofilaktika yra viena svarbiausių užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių. Siekiant suvaldyti skiepais val­domas infekcijas, būtina užtikrinti moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją besiskiepijantiems.

Slaugytojų funkcijų išplėtimas imunoprofilaktikos sri­tyje praplėtė jų žinias, susijusias su skiepų derinimu, ne­pageidaujamomis reakcijomis. Slaugytojų dalyvavimas imunoprofilaktikos procese neapsiriboja vien tik skiepi­jimo procedūra. Slaugytojai patys gali paskirti imuno­profilaktiką, pakviesti skiepytis, prisidėti prie mokslu pagrįstos informacijos apie skiepus sklaidos, nes yra pati­kimi atskirų bendruomenių partneriai. Tyrimai rodo, kad pacientai labai pasitiki medicinos personalo nuomone ir patarimais, paaiškinimu apie galimą šalutinį poveikį, kartais padeda apsispręsti dėl skiepijimo.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti slaugytojų vaidmenį imu­noprofilaktikos srityje.

Nagrinėti penkių sveikatos įstaigų slaugytojų, turinčių skiepijimo patirties, veiksmai bei informacijos apie vak­cinaciją teikimas, skiepijimo vietos priežiūra. Nustatyta, kad 28,4 proc. (n=88) respondentų skiepija skirtingo amžiaus pacientus. 18,2 proc. slaugytojų buvo įtraukti į skiepijimus COVID-19 ligos pandemijos metu. Keturios sveikatos priežiūros įstaigos turi skiepų koordinatorius. 36,4 proc. respondentų prieš skiepijimą įvertina kon­traindikacijas, naudodami standartinį klausimyną, 13,6 proc. apklausia žodžiu. Penktadalis respondentų kon­traindikacijų vertinimą deleguoja gydytojui arba skie­pus koordinuojančiam sveikatos priežiūros darbuotojui. Dauguma respondentų išsamiai informuoja apie skiepo vietos priežiūros taktiką, daugiau nei pusė padeda paci­entui apsispręsti dėl vakcinacijos.

Keyword(s): imunoprofilaktika, slaugytojos, skiepijimų kalendorius, vakcinos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.063
Full Text: PDF

Back