SLAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS GARANTAS – PACIENTŲ SLAUGYMO STACIONARE ISTORIJA

Diana Virketienė, Jurgita Vaitiekienė Abstract Straipsnyje aprašoma geroji patirtis pildant pacietų slaugymo stacionare istorijas Klaipėdos universiteti­nėje ligoninėje. Nagrinėjami ir lyginami su užsienio autoriais slaugymo istorijos pildymo pagrindiniai principai, kokius pokyčius ir patirtis teko išgyventi slaugos specialistams ir slaugos vadovams. Akcentuo­jama slaugytojų atsakomybė ir slaugymo istorijos vai­dmuo, siekiant teikti kokybiškas slaugos paslaugas. Keyword(s): slaugos procesas, slaugymo…