STIGMATIZACIJOS ĮTAKA VYRESNIO AMŽIAUS ASMENŲ PSICHIKOS SVEIKATAI

Indrė Krivickaitė, Margarita Poškutė Abstract Amžizmas yra viena pagrindinių senatvės stigmos pavyzdžių, susidedantis iš trijų tarpusavyje susiju­sių elementų – stereotipų (turimų žinių), išankstinių nuostatų (jausmų) ir diskriminuojančių veiksmų. Am­žizmas gali būti tarpasmeninis, tarpinstitucinis ir nu­kreiptas į patį save. Amžizmas ir senatvės stigma sie­jami su prastesne senjorų psichikos ir fizine sveikata, padidėjusia socialinės atskirties ir vienatvės…