ASMENŲ, KALTINAMŲ ĮVYKDŽIUS SEKSUALINIO POBŪDŽIO NUSIKALTIMUS PRIEŠ NEPILNAMEČIUS, CHARAKTERISTIKOS

Vilius Butrimas, Vaiva Martinkienė Abstract Seksualinio pobūdžio nusikaltimus įvykdantys asmenys pasižymi heterogeniškumu. Žinoma, kad šio pobūdžio nusikaltimais įtariami asmenys skiriasi tiek savo socio­demografinėmis, tiek psichosocialinėmis ypatybėmis, tačiau skiriasi ir jų elgesio etiologinės priežastys, moty­vai, nusikaltimo įvykdymo aplinkybės. Seksualinių nu­sikaltimų pobūdis įvairus – nuo nekontaktinių tvirkina­mųjų veiksmų iki fizinio smurto ir išžaginimo. Siekiant išanalizuoti asmenų, įvykdžiusių…

SEKSUALINIUS NUSIKALTIMUS ĮVYKDŽIUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS KONSTATUOTI PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS, TEISMO PSICHIATRINIS VERTINIMAS

Aurelija Survilaitė Abstract Tyrimo metu buvo atrinkti teismo psichiatrijos ekspertizių aktai, atlikti Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM 2010 – 2016 m. laikotarpiu, kuriuose asmenys buvo įtariami/kaltinami įvykdę seksualinio pobūdžio nusikaltimus ir kuriems buvo diagnozuoti bet kokie psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. Atlikta minėtų asmenų psichinės būsenos bei socialinių – demografinių charakteristikų, nusikalstamos…