SAVANORIŠKA VEIKLA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Vilma Rastenienė, Giedrė Bartušytė Abstract 2020 m. visame pasaulyje greitai išplito COVID-19 in­fekcija, kuri sukėlė didžiulę visuomenės, o ypač medici­nos darbuotojų, dirbusių su sergančiaisiais šia liga, paniką [12]. Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkų 2020 m. pavasarį atliktame tyrime nusta­tyta, kad didžioji dalis intensyviosios terapijos skyrių darbuotojų dėl COVID-19 viruso plitimo patiria nerimą ir vidutinį stresą…

SAVANORIŠKA VEIKLA SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Vilma Rastenienė, Giedrė Bartušytė Abstract 2020 m. visame pasaulyje greitai išplitusi COVID-19 infekcija sukėlė didžiulę visuomenės, o ypač medicinos darbuotojų, kurie dirba su šia liga susirgusiais pacientais, paniką [12]. Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centro mokslininkų 2020 m. pavasarį atliktame tyrime nustatyta, kad didžioji dalis intensyviosios terapijos sky­rių darbuotojų dėl COVID-19 viruso plitimo patiria ne­rimą ir vidutinį…