SUNKI COVID-19 INFEKCIJOS EIGA NĖŠTUMO METU. KLINIKINIS ATVEJIS

Gabrielė Jaskevičiūtė, Ligita Jančorienė Abstract Nėštumas – laikotarpis, kai moters organizme vyksta įvairūs fiziologiniai pokyčiai, įskaitant imuninės siste­mos pokyčius, dėl kurių organizmas tampa mažiau at­sparus infekcijoms. Nustatyta, kad nėštumas yra sunkios COVID-19 infekcijos klinikinės eigos rizikos veiksnys. Tyrimais įrodyta, kad sergant COVID-19 infekcija nėš­tumo metu, padidėja vaisiaus ir motinos žūties rizika. Įvairių tyrimų duomenimis, COVID-19…

PERIFERINIO VENOS KATETERIO KANIULĖS LŪŽIS: KLINIKINIS ATVEJIS IR LITERATŪROS APŽVALGA

Rasa Zakarienė Abstract Periferinio venos kateterio lūžis praktikoje labai retai pasitaikantis atvejis, galintis sukelti daug įvairių kompli­kacijų (nepageidaujamų įvykių) ir problemų, susijusių su paciento sveikatos būkle, didinančia sveikatos priežiūros išlaidas. Išsamios statistinės analizės, pateikiančios lūžių etiologiją bei nuoseklias rekomendacijas, kurios padėtų išvengti klaidų šią procedūrą atliekantiems darbuotojams, nėra. Literatūroje apsiribojama ataskaitomis apie lūžusios kateterio kaniulės…

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMO RIZIKA SLAUGYTOJŲ SVEIKATAI

Rasa Juozapavičienė, Vilma Daujotaitė Abstract Sveikatos priežiūros darbuotojai skubiąją medicinos pagalbą dažniausiai teikia aplinkoje, kurios sąlygos laikomos vienomis iš nesaugiausių profesinių sąlygų. Darbinėje aplinkoje profesinė rizika sveikatai apima biologinius, cheminius, fizinius, ergonominius, psicho­socialinius veiksnius, gaisro ir sprogimo bei elektros pavojus, kurie kelia grėsmę sveikatos priežiūros dar­buotojų gyvybei, saugai ir gerovei. Tyrimo tikslas – at­skleisti skubiosios…

SEDACIJA IR ANESTEZIJA NEOPERACINĖJE APLINKOJE: IŠŠŪKIAI IR REKOMENDACIJOS

Vilija Stremaitytė, Ugnė Dobrovolskytė, Marius Rimaitis, Diana Bilskienė Abtract Per pastarąjį dešimtmetį ženkliai išaugo sedacijos ir anestezijos taikymo neoperacinėje aplinkoje poreikis. Šį proveržį lėmė besivystančios diagnostinės ir gydomosios procedūros. Nors šios procedūros dažnai apibūdinamos kaip minimaliai invazinės ir sąlygiškai trumpos, jų metu išlieka didelė galimų komplikacijų tikimybė. Šiame straipsnyje apžvelgsime literatūros duomenis, nagrinėjančius problemas bei…