DIRBTINIS INTELEKTAS RADIOLOGIJOJE

Mažvydas Jackevičius Abstract Radiologija – viena sričių, kurios specialistų darbo krūvis nuolat didėja. Tai sąlygoja pacientams atliekamų vaizdo tyrimų kiekio didėjimas ir specialistų trūkumas. Pasta­raisiais metais ieškoma būdų, kaip padidinti radiologų efektyvumą bei produktyvumą. Vienas iš jų – dirbtinio intelekto sistemų integravimas radiologijoje. Šiuo metu dirbtinio intelekto modeliai geba radiologiniuose vaiz­duose aptikti patologinius pakitimus ir…

IŠEMINIO INSULTO DIAGNOSTIKA MAGNETINIO REZONANSO TYRIMU

Rugilė Valentinaitė, Inesa Galiniatytė, Tomas Budrys Abstract Pagrindinis išeminio insulto diagnostikos metodas yra kompiuterinė tomografija (KT). Tobulėjant tyrimo meto­dams, vis dažniau praktikoje naudojamas magnetinio rezo­nanso tomografijos (MRT) tyrimas, kuris padeda nustatyti tikslesnį išemijos laiką ir parinkti tinkamiausią gydymo taktiką. Tyrimo tikslas − išanalizuoti ir apžvelgti įrodymais grįstoje mokslinėje literatūroje išeminio insulto diagnostiką MRT tyrimu. Keyword(s):…