Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumai

Valerij Dobrovolskij, Rimantas Stukas Abstract Darbo tikslas – nustatyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklųstudentų. Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas2013 metais. Tikslinė grupė – Lietuvos aukštųjų mokyklų dieninių studijų studentai. Apklausta 1824 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Buvo naudojamasanketinės apklausos metodas. Statistinė duomenųanalizė atlikta naudojant SPSS 13.0 statistinę programą. Skirtumas tarp grupių vertintas taikant…