Valerij Dobrovolskij, Rimantas Stukas

Abstract

Darbo tikslas – nustatyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimą tarp Lietuvos aukštųjų mokyklųstudentų. Medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas2013 metais. Tikslinė grupė – Lietuvos aukštųjų mokyklų dieninių studijų studentai. Apklausta 1824 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentai. Buvo naudojamasanketinės apklausos metodas. Statistinė duomenųanalizė atlikta naudojant SPSS 13.0 statistinę programą. Skirtumas tarp grupių vertintas taikant tradicinį statistikos metodą: c2 testą. Skirtumas laikytasstatistiškai reikšmingu, kai p<0,05. Rezultatai.Nustatyta, kad rūkymo paplitimas tarp Lietuvosaukštųjų mokyklų studentų per pastarąjį mėnesįbuvo 40,2 proc. Rūkymo paplitimas tarp vaikinų ir merginų buvo beveik toks pat (40,9 proc. ir 39,9 proc.). Per paskutinį mėnesį rūkančių studentų dirbančiųjųgrupėje buvo 45,7 proc. ir 38,4 proc. nedirbančiųjų.Per paskutinius 12 mėnesių alkoholinius gėrimus vartojo 91,7 proc. vaikinų ir 92,8 proc. merginų. Alkoholio vartojimo paplitimas per paskutines30 dienų tarp studentų buvo 84,9 proc. Nustatyta,kad 31 proc. apklaustų studentų kada nors gyvenimevartojo narkotines ir/ ar psichotropines medžiagas.Tyrimo rezultatai parodė, kad labiausiai paplitusinarkotinė medžiaga tarp studentų – kanapės. Daugiau vaikinų nei merginų vartojo kanapes bent kartą gyvenime (40,5 proc. ir 25,3 proc.). Kanapių vartojimo paplitimas per paskutinį mėnesį taip pat didesnis tarp vaikinų nei merginų (10 proc. ir 5,3 proc.). Išvados. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimopaplitimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų studentųyra didelis. Rūkymo ir alkoholio vartojimo paplitimas tarp vyrų ir moterų yra toks pat. Narkotiniųir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimas didesnis tarp vaikinų nei merginų.

Keyword(s): studentai, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.037
Full TextPDF

Back