KLASIKINIŲ PSICHODELIKŲ VEIKIMO MECHANIZMAI, BIOLOGINĖS SAVYBĖS IR TERAPINĖ NAUDA PACIENTAMS, TURINTIEMS PSICHIKOS SUTRIKIMŲ

Rapolas Šalaševičius, Gabrielė Pakriaušytė Abstract Klasikiniai psichodelikai – tai natūralios (psilocibi­nas) arba sintetinės (LSD) medžiagos, stimuliuojančios 5-HT2A receptorius ir sukeliančios pakitusias regos, klau­sos, kognityvines ar nuotaikos būsenas. Šios medžiagos vis dažniau patraukia mokslo tyrėjų bendruomenės dė­mesį dėl jų potencialios naudos pacientams, sergantiems įvairaus spektro psichikos sutrikimais. Atlikę literatūros apžvalgą kompiuterinėse bibliografinėse mokslinių darbų bazėse PubMed…

ŠIZOFRENIJA IR SEKSUALINĖ SVEIKATA

Kotryna Pilypaitė Abstract Studijų, tiriančių šizofrenija sergančių pacientų seksua­linės sveikatos ypatumus, labai trūksta, o dėmėsys, ski­riamas sveikatos priežiūros specialistų, yra per mažas. Tyrimo tikslas − apžvelgti literatūrą, susijusią su ser­gančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo ypatumais. Metodai. Atrinktos visavertės publikacijos PubMed ir Google Scholar duomenų bazėse. Išvados. Lyginant su bendra populiacija, sergančiųjų šizofrenija seksualinio gyvenimo kokybė yra…

TEISMO PSICHIATRINIŲ EKSPERTIZIŲ, ATLIKTŲ VALSTYBINĖJE TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOJE DĖL NUSIKALTIMO PRIEŠ ŽMOGAUS SVEIKATĄ IR GYVYBĘ, APŽVALGA (2009-2016 M.)

Rita Kinstaitytė, Vaiva Martinkienė, Arūnas Germanavičius Abstract Šiame straipsnyje apžvelgti mokslinės literatūros duomenys apie nužudymus įvykdžiusių asmenų ypatybes, rizikos veiksnius bei išanalizuoti 2009-2016 metais Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje atliktų teismo psichiatrijos ekspertizių duomenys. Nustatyti pagrindiniai rizikos veiksniai, didinantys agresyvaus elgesio tikimybę: prasta socioekoniminė padėtis, bedarbystė, menkas išsilavinimas, nepriteklius, psichotraumuojančios situacijos, piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis, psichikos ligos.…