PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ VARTOJANT ALKOHOLĮ RYŠYS SU MĖGINIMU ŽUDYTIS AR TOKIO POELGIO GRĖSME BEI AMBULATORINIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NAUDOJIMUSI

Rūta Strockytė, Eglė Šepetauskienė, Virginija Adomaitienė Abstract Alkoholio vartojimas – opi visuomenės sveikatos, ekonominė ir socialinė problema. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti psichikos ir elgesio sutrikimų var­tojant alkoholį ryšį su mėginimu žudytis ar tokio po­elgio grėsme bei ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų naudojimusi. Analizuota medici­ninė dokumentacija pacientų, kurie kreipėsi į Lietu­vos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno…