Rūta Strockytė, Eglė Šepetauskienė, Virginija Adomaitienė

Abstract

Alkoholio vartojimas – opi visuomenės sveikatos, ekonominė ir socialinė problema. Šiame straipsnyje siekiama atskleisti psichikos ir elgesio sutrikimų var­tojant alkoholį ryšį su mėginimu žudytis ar tokio po­elgio grėsme bei ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų naudojimusi. Analizuota medici­ninė dokumentacija pacientų, kurie kreipėsi į Lietu­vos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (LSMUL Kauno klinikos) skubios pagalbos skyrių (SPS) ir buvo konsultuoti gydytojo psichiatro. Rezultatai. Nustatyta, kad psichikos ir elgesio sutri­kimai vartojant alkoholį diagnozuoti kas septintam gydytojo psichiatro skubios pagalbos skyriuje kon­sultuotam pacientui, reikšmingai dažniau vyrams ir amžiumi reikšmingai jaunesniems nei moterys. Kas antram tiriamajam, kuriam diagnozuoti psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, buvo reikalinga skubi psichiatro pagalba dėl mėginimo žudytis ar to­kio poelgio grėsmės: vyrams reikšmingai dažniau nei moterims dėl mėginimo žudytis ar tokio poel­gio grėsmės bei ūmios psichozės. Tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 39,91 metai, ir vyrai amžiumi buvo reikšmingai jaunesni nei moterys. Daugiau nei pusė visų tiriamųjų gyvenimo eigoje naudojosi ambulato­rinėmis psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis ir buvo konsultuoti gydytojo psichiatro bei vartojo psichotropinius vaistus nepriklausomai nuo lyties.

Keyword(s): psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, skubi psichiatrinė pagalba, mėginimas žudytis ar tokio poelgio grėsmė, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų naudojimasis.
DOI10.5200/sm-hs.2019.002
Full TextPDF

Back