ŽALOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETUI KONCEPTUALIZACIJA

Darius Jucys, Birutė Paulikienė Abstract Asmens sveikatos priežiūros įstaigų Žalos privalo­mojo sveikatos draudimo fondo biudžetui samprata tiek moksliniu tiek praktiniu lygmeniu aptariama labai retai. Dėl sudėtingos apmokėjimo už asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoms sistemos, mišraus pobūdžio – sutartinių ir administracinių san­tykių tarp teritorinių ligonių kasų ir asmens sveika­tos priežiūros įstaigų, praktikoje yra problematiškas objektyvios Žalos…