GIMDYMO PRIEŽIŪROS KOKYBĖ: LŪKESČIAI IR JŲ PATENKINIMAS

Alina Vaškelytė, Sandra Bakūnė Abstract Prioritetinėmis sveikatos priežiūros sistemos sriti­mis laikoma vaikų, jaunimo bei nėščiųjų ir gimdyvių sveikatos priežiūra. Pastaruoju metu atliekama nema­žai tyrimų, kurie analizuoja gimdyvių požiūrį į joms teikiamų akušerinių paslaugų kokybę. Kiekvienam akušerijos stacionarui svarbu nustatyti, kaip gimdy­vės vertina gimdymo priežiūros teikiamas paslaugas, patenkinant jų lūkesčius. Šio straipsnio tikslas išanalizuoti pirmą kartą…