PACIENTŲ PATIRIAMAS NERIMAS PRIEŠOPERACINIU LAIKOTARPIU

Toma Blaževičiūtė, Lina Gedrimė, Indrė Brasaitė, Lolita Rapolienė, Lolita Rapolienė Abstract Straipsnyje analizuojamas pacientų patiriamas nerimaspriešoperaciniu laikotarpiu. Šiuo laikotarpiusvarbu akcentuoti ne tik fiziologinių, bet ir psichosocialiniųporeikių kitimą. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, statistinėir aprašomoji duomenų analizė, naudojant SPSS17.0 for Windows programą. Tyrimui atlikti buvonaudojama anketinė apklausa raštu. Tyrimo rezultatai. Respondentams priešoperaciniulaikotarpiu buvo suteikta informacijos apie…