DIFERENCINIO MOKYMO POVEIKIS PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ RANKŲ MIKLUMUI

Pavelas Zachovajevas, Viktorija Kaktienė, Gina Šegždaitė, Jovaidė Jurėnaitė, Kristina Berškienė Abstract Įvadas. Mokymasis visą gyvenimą prasideda nuo vie­nos svarbiausių ugdymosi pakopų – priešmokyklinio vaiko ugdymo. Todėl vaikams reikia smulkiosios mo­torikos įgūdžių: jėgos ir miklumo, kad galėtų suimti rašymo priemonę ir parodyti pakankamus manipulia­cinius įgūdžius, reikalingus rašyti [2,15]. Diferencinis mokymas remiasi judesio nekartotinumo principu, tai mokymas,…