PRIEŽASTYS, GALINČIOS TRUKDYTI PRANEŠTI IR REGISTRUOTI NEPAGEIDAUJAMUS ĮVYKIUS BEI NEATITIKTIS

Austėja Martinkutė, Lina Gedrimė, Natalja Istomina Abstract Nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių pranešimas ir re­gistravimas yra sveikatos priežiūros saugos kultūros ir kokybės pagrindas. Tyrimo tikslas – remiantis naujausiomis mokslinėmis publikacijomis, apžvelgti priežastis, galinčias trukdyti pranešti ir registruoti nepageidaujamus įvykius ir neati­tiktis sveikatos priežiūroje. Tyrimo metodas. Tyrimui atlikti buvo taikyta sisteminė mokslinės literatūros apžvalga, remiantis PRISMA me­todu.…