DEKSMEDETOMIDINO EFEKTYVUMAS MINIMALIAI INVAZINĖS VAIKŲ ĮDUBUSIOS KRŪTINĖS KOREKCIJOS POOPERACINIO SKAUSMO MALŠINIMUI

Benas Kakta, Laura Lukošienė, Ilona Razlevičė, Arnas Šeškevičius Abstract Tikslas. Įvertinti deksmedetomidino, kaip papildomo skausmą malšinančio komponento efektyvumą, valdyti minimaliai invazinės vaikų krūtinės įdubos korekcijos pooperacinį skausmą. Metodika. Atliktas stebimasis atvejo – kontrolės tyrimas, į kurį įtrauktas 51 pacientas. Kontrolinę grupę sudarė pacientai, kuriems pooperacinio skausmo malšinimui buvo skirtas morfinas paciento kon­troliuojamos analgezijos (PKA) būdu…

SLAUGYTOJŲ VAIDMUO TAIKANT NEFARMAKOLOGINIUS HOSPITALIZUOTŲ VAIKŲ POOPERACINIO SKAUSMO VALDYMO METODUS

Rasa Stundžienė, Gabrielė Turlinskienė, Danutė Kalibatienė, Jūratė Gimžauskienė, Silvija Gimžauskaitė Abstract Darbo tikslas. Ištirti slaugytojų vaidmenį valdyti hos­pitalizuoto vaiko pooperacinį skausmą taikant nefar­makologinius skausmo malšinimo būdus bei nustatyti veiksnius, turinčius įtakos slaugytojų nefarmakologi­nių skausmo malšinimo būdų pasirinkimui ir vaikų tėvų mokymui. Tyrimo medžiaga ir metodai. Anketinėje apklausoje dalyvavo 89 slaugytojos, dirbančios vienos Vil­niaus miesto ligoninės…