Benas Kakta, Laura Lukošienė, Ilona Razlevičė, Arnas Šeškevičius

Abstract

Tikslas. Įvertinti deksmedetomidino, kaip papildomo skausmą malšinančio komponento efektyvumą, valdyti minimaliai invazinės vaikų krūtinės įdubos korekcijos pooperacinį skausmą.

Metodika. Atliktas stebimasis atvejo – kontrolės tyrimas, į kurį įtrauktas 51 pacientas.

Kontrolinę grupę sudarė pacientai, kuriems pooperacinio skausmo malšinimui buvo skirtas morfinas paciento kon­troliuojamos analgezijos (PKA) būdu (PKA grupė). Pa­cientai, kuriems kartu su morfinu PKA būdu buvo skirta tęstinė deksmedetomidino infuzija, priskirti atvejo grupei (PKA DEX grupė). Atlikta narkozės lapų, operacijų ir PKA protokolų, ligos istorijos duomenų analizė. Ana­lizuoti kintamieji − skausmo intensyvumas pagal vaiz­dinės analogijos skalę (VAS), morfino suvartojimas bei morfino šalutiniai reiškiniai tarp grupių.

Rezultatai. PKA grupę sudarė 30 (58,8%) pacientų, DEX PKA – 21 (41,2%) pacientas. VAS balai buvo mažesni DEX PKA grupėje iškart po operacijos bei praėjus 9 ir 12 valandų (p < 0,05). DEX PKA grupėje suminis mor­fino suvartojimas per pirmąsias 12 val. po operacijos mg/ kg buvo mažesnis, lyginant su PKA grupe, o skirtumas buvo statistiškai reikšmingas (p < 0,05). Morfino šaluti­nių reiškinių dažnis statistiškai reikšmingai tarp grupių nesiskyrė (p > 0,05). DEX PKA grupės pacientams ste­bėtas didesnis sedacijos laipsnis iškart po operacijos, bei praėjus 3, 6 ir 12 valandų po operacijos (p<0,05).

Išvados. DEX PKA grupėje stebėti mažesni VAS balai iškart po operacijos, praėjus 9 ir 12 val. po operacijos, mažesnis suminis morfino suvartojimas buvo statistiškai reikšmingas per pirmąsias 12 val. po operacijos. Morfino šalutinio poveikio dažnis tarp tiriamųjų grupių nesiskyrė, DEX PKA grupėje stebėtas didesnis sedacijos laipsnis, tačiau jis buvo kliniškai nereikšmingas.

Keyword(s): deksmedetomidinas, pooperacinio skausmo valdymas, įdubusi krūtinė, vaikas, paciento kontroliuojama analgezija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.176
Full TextPDF

Back