PLAUKŲ PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS: RAIŠKA, PASIRINKIMO KRITERIJAI

Gražina Šniepienė, Vitalija Gerikienė Abstract Tyrimo tikslas – nustatyti moterų plaukų priežiūrospriemonių pasirinkimo, patirtų nepageidaujamų poveikiųir išsilavinimo sąsajas. Atliktas kiekybinis tyrimas:anoniminė anketinė apklausa. Tyrime dalyvavo386 Klaipėdos miesto moterys. Statistinė duomenųanalizė atlikta, naudojant duomenų kaupimo ir analizėsSPSS programos 17 versijos programinį paketą.Tyrimo rezultatai atskleidė, kad didžioji respondentųdalis patyrė nepageidaujamų poveikių, susijusių suplaukų priežiūros priemonių vartojimu. Jiems…