ŪMINIŲ KORONARINIŲ SINDROMŲ, NESANT ST SEGMENTO PAKILIMO, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Justinas Žemaitis, Leonė Čepinskienė Abstract Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinius šaltinius apie ūminių koronarinių sindromų (ŪKS), nesant ST segmento pakilimo, diagnostikos ir gydymo ypatumus. Metodika. Atlikta 10 mokslinių publikacijų, skirtų nagrinėti ūminio koronarinio sindromo, nesant ST segmento pakilimo, diagnostikos ir gydymo apžvalga. Straipsniai atrinkti naudojantis PubMed duomenų baze. Į apžvalgą įtrauktos ne senesnės negu dešimties…