Justinas Žemaitis, Leonė Čepinskienė

Abstract

Tyrimo tikslas – išanalizuoti mokslinius šaltinius apie ūminių koronarinių sindromų (ŪKS), nesant ST segmento pakilimo, diagnostikos ir gydymo ypatumus. Metodika. Atlikta 10 mokslinių publikacijų, skirtų nagrinėti ūminio koronarinio sindromo, nesant ST segmento pakilimo, diagnostikos ir gydymo apžvalga. Straipsniai atrinkti naudojantis PubMed duomenų baze. Į apžvalgą įtrauktos ne senesnės negu dešimties metų publikacijos anglų kalba. Rezultatai. EKG tyrimo metu, esant ŪKS, kai ST segmentas nepakilęs, EKG gali būti normali arba joje stebimi ST segmento ar T dantelio pakitimai. Normali EKG neatmeta ŪKS diagnozės ir gali būti neinformatyvi, todėl į ŪKS diagnostiką turi būti įtraukiami ir miokardo išemijos žymenys. MI diagnostikai rekomenduojama taikyti didelio jautrumo širdies troponino tyrimą, nes jis yra labai jautrus ir tarp dviejų tyrimų reikalingas nedidelis laiko intervalas (1-2 val.). Antitrombozinis gydymas turi būti skiriamas visiems pacientams, kuriems nustatytas ŪKS, nesant ST segmento pakilimo. Dviguba antitrombocitinė terapija skiriama parenkant vaistų derinį individualiai. Po atliktos PVAI, rekomenduojama dviguba antitrombocitinė terapija, kurią sudaro aspirinas ir stiprus P2Y12 receptorių inhibitorius (tikagreloras ar prasugrelis). Pirminės intervencijos taktika (ankstyva VAA ir PVAI) sumažina mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir turėtų būti taikoma rutiniškai didelės ir labai didelės rizikos pacientams. Išvados. ŪKS, kai ST segmentas nepakilęs, atvejais, pacientų EKG gali būti stebimi ST segmento ar T dantelio pakitimai, tačiau normali EKG neatmeta ŪKS diagnozės. MI diagnostikai rekomenduojama taikyti didelio jautrumo širdies troponino tyrimą, nes jis yra labai jautrus ir tarp dviejų tyrimų reikalingas nedidelis laiko intervalas (1-2 val.). Antitrombozinis gydymas turi būti skiriamas visiems pacientams, kuriems nustatytas ŪKS, nesant ST segmento pakilimo. Dviguba antitrombocitinė terapija skiriama parenkant vaistų derinį individualiai. Rutiniškai atliekamos pirminės intervencijos mažina mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų ir turėtų būti taikomos didelės ir labai didelės rizikos pacientams.

Keyword(s): ūminis koronarinis sindromas be ST segmento pakilimo, NSTEMI.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.113
Full Text: PDF

Back