MOBILIŲJŲ KOSMETOLOGIJOS PASLAUGŲ POREIKIS GERINANT NĖŠČIŲJŲ GYVENIMO KOKYBĘ

Loreta Valatkevičienė, Emilija Ruškutė, Modesta Čaplikaitė Abstract Straipsnyje pristatomo tyrimo metu buvo siekiama at­skleisti mobiliųjų kosmetologijos paslaugų poreikį ge­rinant nėščiųjų gyvenimo kokybę. Tyrime dalyvavo 76 respondentės. Klausimai buvo pateikti tik besilaukian­čioms moterims. Tyrimui atlikti pasitelktas kiekybinis duomenų rinkimo metodas – anketinė apklausa inter­netu. Duomenų analizė vykdyta pasitelkiant statistinių duomenų apdorojimo programą „Microsoft Office Excel 2016“,…

NĖŠČIŲJŲ PATIRIAMI RŪPESČIAI IR POLINKIS STRESUI

Alina Vaškelytė, Rūta Rakauskaitė Abstract J.E. Holm ir K.A. Holroyd nustatė, kad kasdieniairūpesčiai atspindi dirginančius, erzinančius reikalavimus,kurie atsitinka kasdieniuose susidūrimuose suaplinka, tokius kaip rūpesčiai darbe ar laiko trūkumas.Nustatyta, kad gyvenimo rūpesčiai turi didelę įtakąnėštumo bei gimdymo rezultatams.Siekiant išanalizuoti nėščiųjų patiriamus rūpesčius irpolinkį stresui buvo atliktas tyrimas dviejose Kaunomiesto poliklinikose: KKP ir KCP. Tyrime dalyvavo94 moterys:…