NECUKRINIS DIABETAS INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUJE

Ieva Montvilaitė Abstract Necukrinis diabetas (ND) išsivysto kai iš dalies ar visiš­kai nevyksta antidiurezinio hormono (ADH) sekrecija, susijusi su CNS pažaida, arba sumažėjęs inkstų atsakas į adekvačią ADH sekreciją. Negydomas necukrinis diabe­tas gali greitai progresuoti iki didelio vandens netekimo, hipernatremijos ir sisteminio skysčių tūrio sumažėjimo. Tyrimo tikslas − apžvelgti necukrinio diabeto kliniką, diagnostikos ir gydymo…

NECUKRINIS DIABETAS: PATOGENEZĖ IR GYDYMAS

Liudas Usoris Abstract Necukrinis diabetas pagal patogenezę skirstomas į cen­trinį ir nefrogeninį. Centrinio necukrinio diabeto prie­žastis – sutrikusi vazopresiną sekretuojančių neuronų funkcija, kurią sukelia AVP geno mutacijos, anatominiai pogumburio ar kankorėžinės liaukos pakitimai, infekci­jos, onkologiniai, autoimuniniai procesai, infiltracinės galvos smegenų ligos. Nefrogeninį necukrinį diabetą sukelia mutacijos, kurių poveikyje sintetinami nefunk­cionalūs vazopresino receptoriai ar akvaporinų baltymai,…