KLAIPĖDOS MOKINIŲ NARKOTIKŲ VARTOJIMAS IR JŲ PRIEINAMUMAS

Sigutė Norkienė, Dalia Jurgaitienė, Vilija Lazarevičiūtė Abstract Tyrimo tikslas – nustatyti narkotikų vartojimą tarp Klaipėdos miesto vyresniųjų klasių mokinių ir nar­kotikų prieinamumą. Tyrimui atlikti pasirinktas kie­kybinis apklausos raštu metodas. Tyrime dalyvavo 485 mokiniai iš Klaipėdos miesto gimnazijų nuo 16 iki 18 m. amžiaus, iš jų: 209 berniukai ir 276 mer­gaitės. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant…