TĖVŲ NUOMONĖ APIE JŲ IR JŲ VAIKŲ SVEIKATOS STIPRINIMO INFORMACIJOS POREIKĮ

Rūta Maceinaitė-Žandarė, Genė Šurkienė, Rita Sketerskienė Abstract Tyrimu siekta įvertinti tėčių ir mamų nuomonę apie jų ir vaikų sveikatos stiprinimo informacijos poreikį. Atliktas momentinis tyrimas, kurio metu apklausti 2844 devintokų ir dešimtokų, besimokančių 110 įvairių Lietuvos moky­klų, tėvai. Paplitimo įverčiams apskaičiuoti 95 proc. pa­sikliautiniai intervalai (PI), sudaryti logistinės regresijos modeliai, gauti pakoreguoti šansų santykiai, apskaičiuoti…