PIRMĄ KARTĄ IR PAKARTOTINAI GIMDŽIUSIŲ MOTERŲ GIMDYMO PRIEŽIŪROS LŪKESČIAI IR JŲ PATENKINIMAS

Alina Vaškelytė, Miglė Gumuliauskaitė Abstract Gimdymo patirtis turi ilgalaikį poveikį moters sveikatai ir gerai savijautai, o individualizuoto, į gimdyvės porei­kius ir lūkesčius orientuoto gimdymo priežiūros modelio taikymas yra reikšmingas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesui. Šio tyrimo tikslas buvo pa­lyginti pirmą kartą ir pakartotinai gimdžiusių moterų gimdymo priežiūros lūkesčius ir jų patenkinimą. Tyrimas atliktas Kauno…

GIMDYMO PRIEŽIŪROS KOKYBĖ: LŪKESČIAI IR JŲ PATENKINIMAS

Alina Vaškelytė, Sandra Bakūnė Abstract Prioritetinėmis sveikatos priežiūros sistemos sriti­mis laikoma vaikų, jaunimo bei nėščiųjų ir gimdyvių sveikatos priežiūra. Pastaruoju metu atliekama nema­žai tyrimų, kurie analizuoja gimdyvių požiūrį į joms teikiamų akušerinių paslaugų kokybę. Kiekvienam akušerijos stacionarui svarbu nustatyti, kaip gimdy­vės vertina gimdymo priežiūros teikiamas paslaugas, patenkinant jų lūkesčius. Šio straipsnio tikslas išanalizuoti pirmą kartą…