SERGANČIŲJŲ MIGRENA LIGOS SUVOKIMAS IR GYVENIMO KOKYBĖ

Simona Pociūtė, Agnė Jakavonytė-Akstinienė, Jūratė Gimžauskienė, Jelena Kutkauskienė Abstract Migrena – tai labiausiai paplitusi lėtinė neurologinė liga, kuria 2019 m. pasaulyje sirgo 1,1 mlrd. žmonių. Nepa­kankamas ligos suvokimas susijęs su neadekvačiu jos valdymu, didesniais neigiamais emocinės būklės poky­čiais. Emocinė sveikata apibūdinama kaip gebėjimas su­prasti, valdyti, išreikšti kylančius jausmus. Ji tiesiogiai susijusi su pasitenkinimu socialiniu ir…