COVID-19 PANDEMIJOS ĮTAKA LIETUVOS DARBINGO AMŽIAUS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO POKYČIAMS

Rokas Arlauskas, Donatas Austys, Rimantas Stukas Abstract COVID-19 pandemija turėjo įtakos gyvensenai, įskai­tant ir fizinį aktyvumą. Iki šiol COVID-19 pandemijos laikotarpiu Lietuvos darbingo amžiaus gyventojus re­prezentuojančio fizinio aktyvumo tyrimų nebuvo atlikta. Šio tyrimo tikslas – įvertinti Lietuvos darbingo amžiaus gyventojų fizinio aktyvumo pokyčius COVID-19 pan­demijos metu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimo duomenys rinkti 2021 m.…