ERKINIS ENCEFALITAS IR NEUROBORELIOZĖ. KLINIKINIS ATVEJIS

Julija Žumbakytė, Jurgita Marčiulynaitė, Joana Petrauskaitė Abstract Erkinis encefalitas (EE) ir Laimo liga (LL) – Ixodes gen­ties erkių platinamos ligos, itin plačiai paplitusios Lietu­voje ir kitose Baltijos šalyse. EE, sukeltas erkinio ence­falito viruso (EEV), dažniausiai pasireiškia dvibange eiga, kai pirmosios bangos metu stebimi nespecifiniai, o antrosios – neurologiniai simptomai. LL, sukeltai Bor­relia burgdorferi bakterijų, būdinga…

LAIMO LIGOS KLINIKINIS PASIREIŠKIMAS

Donata Pakeltytė Abstract Laimo liga skirstoma į tris stadijas – ankstyvąją lokalią, ankstyvąją išplitusią ir lėtinę. Pirmajai stadijai būdinga migruojanti eritema, kartu gali būti ir į gripą panašių simptomų. Ankstyvoji išplitusi stadija dažniausiai pasi­reiškia neurologiniais simptomais, artritu, širdies ir akių pažeidimais. Lėtinės stadijos simptomai gali išryškėti praėjus mėnesiams ar net metams nuo užkrėstos erkės įsisiurbimo.…

BALTŲ TAŠKŲ SINDROMO IR LAIMO LIGOS GALIMAS RYŠYS. KLINIKINIS ATVEJIS

Emilija Kovieraitė, Jurgita Kazlauskaitė Abstract Baltų taškų sindromas – tai grupė uždegiminių chiorio­retinopatijų, kurios kliniškai pasireiškia baltais taškeliais ar dėmėmis akių dugne. Dauguma sergančiųjų − jaunesni nei 50 metų asmenys. Dažniausi nusiskundimai – ne­ryškus matymas ir sumažėjęs regėjimo laukas. Yra dau­gybė teorijų, bandančių paaiškinti baltų taškų sindromo etiologiją, tačiau ji tiksliai nėra žinoma. Kaip viena…

LAIMO LIGA SIRGUSIŲ ASMENŲ KASDIENĖS, DARBINĖS IR LAISVALAIKIO VEIKLOS PROBLEMOS

Dovilė Račkauskaitė, Daiva Baltaduonienė Abstract Laimo ligos paplitimas ir sergamumas didėja visame pasaulyje [1]. Kai kuriems asmenims, sirgusiems Laimo liga, po gydymo išlieka nespecifinių simptomų [2], todėl siekta išsiaiškinti, kaip liekamieji simptomai sutrikdo asmenų, sirgusių Laimo liga, veiklą. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atliktas kokybinis tyrimas. Duomenys rinkti pusiau struktūruoto interviu būdu. Pokalbio klausimai buvo suformuluoti…